Не и с нас! – Няма да мръзнем, заради корпоративни печалби!

Ние се страхуваме от идващата зима! Нарастващите разходи за храна и енергия ни натоварват всички нас. Разходите за хората с ниски и средни доходи, за пенсионерите, за стажантите, студентите, безработните за тях ежедневния живот вече е непосилен. Защото, ако през есента разходите за отопление драстично се покачат, то тогава ситуацията ще се влоши още повече за всички нас.

На 11 септември ще изразим недоволството си и ще излезем на улицата. Ще заявим ясно: Не и С Нас!

Ние няма да мръзнем, заради печалбата на предприемачите!

Живота трябва да бъде достъпен!

Реална компенсация на инфлацията сега!

Истинско преразпределение сега!

Нашият протест се основава на убеждението, че можем да постигнем целите си само заедно и солидарно – с отговор, който знаем всички. Няма да бъдем разделени, заради цвят на кожата, произход, сексуална ориентация, полова идентичност, религия, увреждане. Защото на нас ни е ясно, че проблемът не е в социалната принадлежност, а в политическите действия, при които липсва солидарност.

Нашият протест не отрича климатичните промени, нито пък омаловажава руската агресивна война срещу Украйна, нито се основава на конспиративни митове за велики сили.