polski

Boimy się zimy! Rosnące koszty żywności i energii obciążają nas wszystkich. Dla osób o niskich i średnich dochodach, dla emerytów, stażystów, studentów, bezrobotnych, codzienne życie jest już bardzo drogie. Jeśli jesienią koszty ogrzewania masowo wzrosną, to dla wszystkich problemy będą się pogłębiać.

11.09 wychodzimy na ulice i demonstrujemy przeciwko tej niesprawiedliwości! Nie z nami!

nie bedziemy marzną dla zysków !

mieszkania muszą być opłacalne!

Prawdziwa rekompensata inflacji teraz! Sprawiedliwy podział teraz!

Prawdziwy podział teraz!

Nasz protest opiera się na przekonaniu, że cel można osiągnąć tylko wspólnie i solidarnie – z odpowiedzią, która bierze wszystkich pod uwage. Nie damy rozdzielić sie z powodów takich jak kolor skóry, pochodzenie, orientacja seksualna, tożsamość płciowa, religia lub niepełnosprawność. Ponieważ to nie grupa społeczna jest problemem – ale działanie polityczne, któremu brakuje solidarności.

Nasz protest nie zaprzecza temu że jest kryzys klimatyczny, nieumniejsza wojny Rosji przeciwko Ukrainie a także nie zawiera mitów spiskowych